محصولات

ویترین سکه هوشمند

ویترین سکه هوشمند:

این محصول بنا به سفارش بانک ملی ایران طراحی و ساخته شده و حاصل ایده و خلاقیت طراحان شرکت رازق می باشد. ویترین سکه هوشمند میتواند پس از تشخیص سکه ای که بازدیدکننده در حال مشاهده است، اطلاعاتی نظیر تصویر وجه دیگر سکه، قدمت، ارزش، دوره تاریخی و ... را به نمایش گذارد. ویترین سکه هوشمند به دلیل نوآوری و تمایز در ارائه محتوا همچنین در اختیار قراردادن اطلاعاتی بیشتر نسبت به سایر ویترین ها، رضایت خاطر بیشتری را برای بازدیدکنندگان به ارمغان خواهد آورد.
برای درک بهتر کیفیت ارائه این ویترین میتوانید فیلم پایین صفحه را مشاهده نمایید.