محصولات

شبیه ساز رانندگی

شبيه‌ساز رانندگي با اتوبوس، كاميون و سواري شبيه‌ساز رانندگي آساران حركت خودرو را در يک سيمولاتور به طور زمان واقعي و با غرق‌شدگي بالا شبيه‌سازي مي‌کند. اهداف اين سيستم، آموزش رانندگي، تشخيص علل تصادف و انجام تحقيقات فناوري‌هاي خودرو مي‌باشد. اين شبيه‌ساز در مدل AM3 ، مدل AF و مدل PF به بازار عرضه مي‌شود. در مدل AM3 که کامل‌ترين محصول این مجموعه است، سکوي متحرک، فرمان نيرويي، تصاوير گرافيكي، صداي محيطي و گيج‌ها به‌كار گرفته شده است. مدل AF داراي سکوي ثابت، فرمان نيرويي، تصاوير گرافيكي، صداي محيطي و گيج‌هاست. در مدل PF سکوي ثابت، فرمان غيرنيرويي، تصاوير گرافيكي، صداي محيطي و گيج‌ها به‌کار رفته است.