ویانا(هوشمند دانا)

ویترین هوشمند ویانا:

ویانا با قابلیت تشخیص و تعامل با مخاطب، نماد تحول در صنعت تبلیغات و اطلاع‌رسانی بوده و محصولی پیشرو در این زمینه می باشد. در این سیستم برخلاف روش های معمول ، تبلیغات به‌صورت هدفمند و متناسب با خصوصیات مخاطبین ارائه می‌گردد. ویانا همچنین می تواند به‌عنوان یک سیستم پیشرفته اطلاع‌رسانی مورداستفاده قرار گیرد. دریافت گزارش های آماری ازجمله تعداد مخاطبین و ویژگی های آن ها و همچنین تعداد دفعات پخش هر تبلیغ از دیگر ویژگی های ویانا است.