محصولات

هوشمندسازی ویترین سکه

هوشمندسازی ویترین سکه:

با توجه به سابقه درخشان شرکت رازق در زمینه ویترین های هوشمند، به سفارش موزه بانک ملی ایران سیستمی طراحی شد تا ویترین های سکۀ موزه به طور هوشمند تصویر پشت و روی سکه و همچنین اطلاعاتی نظیر قدمت، محل ضرب، دوره تاریخی و توضیحاتی مربوط به تصاویر منحصر به فرد هر سکه را ارائه دهد. روش هوشمندسازی این ویترین، تماما حاصل ایده و خلاقیت طراحان شرکت رازق است و برای نخستین بار در موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، شاهد این نوع هوشمندسازی هستیم.